Nyhetsbrev fra Svenn`s Transport AS, November 2021

Leveringssituasjon for våre kunder i november og desember

Gjennom media ser vi at det varsles betydelige utfordringer med vareleveranser fra Europa og Asia i tiden fremover. Dette gjelder også store aktører som har planlagt sine juleinnkjøp i Q1 for leveranse i starten av Q4. 

IKEA melder: 
«Den globale fraktkrisen i kjølvannet av Coronapandemien og råvaremangel er årsakene Ikea peker på når de varsler at prisene skal opp og at det er forsinkelser i vareleveransene»

Utfordringer våre kunder føler på:
• Vi står i starten av en julesesong hvor det oppleves både knapphet på varer og lange leveringstider 
• Ved knapphet på råvaretilgang, oppleves det som svært utfordrende å skaffe erstatningsprodukter 

Svenns Transport jobber kontinuerlig med å finne alternative transportløsninger, slik at vi kan dekke opp etterspørselen fra våre kunder. 

Oversjøisk transport
• Det er fortsatt forsinkelser i oversjøisk transport som skyldes etterslep av lasting/ lossing, mangel på transportutstyr og stengning av store havner. 
• Vi er i daglig kontakt med våre kunder og samarbeidspartnere for å avklare eventuelle avvik fra annonserte ankomsttider og oppdaterer våre kunder på utviklingen. 
• Transportører/rederier priser sin transport basert på spotmarkedet, noe som gjør at fraktkostnadene har økt kraftig. 
• Passasjerflytrafikken er lav, dette fører til at muligheten til å benytte flyfrakt er kraftig redusert. Den flyfrakt som prioriteres er dyrere varer som elektronikk, bildeler og viktige komponenter til produksjon i Europa.


Hvilke faktorer er det som lager «flaskehalser» i logistikk og transporten? 

Status oversjøisk transport
Ikke et eneste allianseskip på det transatlantiske fra Østen til Nord-Europa ankom i tide, eller i tide til neste tur i uke 45. Fra Østen til Nord-Europa tok det i gjennomsnitt 17 ekstra dager. Dette skyldes i stor grad at havner i Kina og Hongkong fortsatt har ventetider på mellom 1,5 og 3 dager. Det er stor belastning på alle havner.

Fraktpriser
• Fraktprisene på 40 fots container på skip har stabilisert seg i uke 44 på USD 15.300. Prisen på samme frakt i oktober 2020 var på USD 3.000.
• Flere blanke seilinger (tomme skip i retur) er annonsert i løpet av uke 44 til 48
• Langsiktige markedspriser tilbys ikke lenger for nye virksomheter og transportører har som mål å sende så mye last som mulig til spotpriser
• Kapasitetene til transportørene vil ikke øke i 2022 
• Det er tilstrekkelig plass på de fleste transportsløyfer som Østen - Europa
• Pågående operasjonelle utfordringer på grunn av overbelastning av havner, fartøysforsinkelser og utstyrsproblemer
• Volumene forventes å øke ytterligere i løpet av November/desember med hasteleveringer før jul

Den store utfordringen i Norge og EU er sjåførmangel og dieselpriser som øker. Bare i Tyskland, som er et land hvor det produserer mye varer til EU, er det estimert at det mangler 40.000 sjåfører.

Dette i kombinasjon av høy etterspørsel etter varer gjør at vi forventer en meget høy prisvekst på transporttjenester også i Norge.

Flere transportfirmaer i Norge vurderer nå strategiske valg som følge av sjåførmangelen. Vi hører eksempler på at transportører nå vurderer å satse kun på den delen av kundemassen som har størst betalingsvilje.


Råvaremangel og produksjon
Det er fortsatt stor etterspørsel etter stål, trevirke, elektronikk og plastråstoff, som fortsatt er en mangelvare globalt. Produksjonskapasiteten i Kina er presset. Den energisparingen de gjør ved å stenge ned enkelte regioner, gjør hele markedet veldig vanskelig. Selv om det nå er åpnet for økt bruk av energi i flere regioner i Kina, vil det være etterslep i produksjonen en periode fremover.
Containere - Det er store utfordringer med å få tak i standard sortiment på grunn av råvaremangel på stål.

Vareleveranser i Norge
Vareleveranser innenlands er ikke direkte berørt av situasjonen i Europa og Asia, og har ingen forsinkelse på bakgrunn av dette.
Det forventes likevel forsinkelser i nasjonal transport tett opp mot jul på bakgrunn av stor etterspørsel.

Informasjon til våre avtalekunder 
Vi ønsker å informere om disse utfordringene, slik at våre avtalekunder minnes om at det vil lønne seg å være tidlig ute med bestillinger fremover.
Vi oppfordrer til at denne informasjonen spres videre internt til de av deres ansatte som kan ha nytte av den.