Kristin Finvik

Leder Import, eksport og fortolling

75578980
97068138
kristin@svenn.no

Kristin henter og leverer dine varer i alle verdens hjørner og er spesialist på oversjøiske transporter til alle kontinenter.

Fly, sjø, båt eller på bil eller i mange tilfeller en kombinasjon av disse.

Ta kontakt med Kristin for gode løsninger på ditt transportbehov.