Toll og bestemmelser

Illustrasjonsbsilde av dokumenter i mappe i et arkivskapNordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser redegjør for speditørens og oppdragsgiverens rettigheter og plikter.

Deri innbefattet speditørens ansvar ifølge forskjellige transportrettslige konvensjoner så som eksempelvis CIM, CMR, Haag-Vis- byreglene samt Warszawakonvensjonen.