Svenns Transport sin logo, lenke til startsiden.

Bestemmelser

Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser redegjør for speditørens og oppdragsgiverens rettigheter og plikter.

Foto av mapper i en arkivskuffeDeri innbefattet speditørens ansvar ifølge forskjellige transportrettslige konvensjoner så som eksempelvis CIM, CMR, Haag-Vis- byreglene samt Warszawakonvensjonen.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå